Home - Inloggen - Registreren - Alle Spelletjes - Help


Op dit pagina kan u onze disclaimer lezen.

Deze website wordt u aangeboden door de webmasters van Minispel.be
Door gebruik te maken van dit website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Minispel.be is gerechtigd deze voorwaarden op elke daartoe gewenst tijdstip stilzwijgend te wijzigen, zonder enige vermelding.

ALGEMEEN
MiniSpel.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden spelletjes op de websites. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. MiniSpel.be is onder geen enkele manier verantwoordelijk te houden voor het niet goed functioneren van de aangeboden spelletjes/diensten.

MiniSpel.be is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van spelletjes waar naartoe wordt doorverwezen, ook niet voor spellen waarop tegen betaling kan worden gespeeld of waar tegen betaling games kunnen worden gedownload. De verantwoordelijkheden voor deze betaalsites liggen volledig bij de aanbieder oftewel de eigenaars van deze sites. U speelt en handelt op de zogenoemde sites onder eigen risico. De kosten die u via uw telefoon of andere betaalmethoden voor deze sites betaalt, kunnen dan ook onder geen enkele voorwaarde op de eigenaars van MiniSpel.be verhaald worden!

CHAT
MiniSpel.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van de CHAT gedeelte op Minispel.be, of uit het afgaan van informatie die op deze site wordt verstrekt. Wij zijn verder niet aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, noch voor fouten in de software en server-storingen.

COPYRIGHT SPELLEN
Om het risico te minimaliseren dat er door MiniSpel.be inbreuk gepleegd wordt op enig copyright van de door ons opgenomen spellen hebben we een aantal maatregelen genomen. Middels deze pagina willen we onze gebruikers informeren, of één ieder die hier belang aan hecht, hiervan op de hoogte stellen.

1. We hebben voor het plaatsen van een aantal spellen toestemming gevraagd en gekregen bij de door ons gekende copyright houders.

2. Een aanzienlijk aantal spellen mogen zonder enige (rand)voorwaarden op websites geplaatst worden, er zijn ook nog enkele spellen waar we geen copyright informatie hebben gevonden of niet meer te achterhalen was door algemeen gebruik op het internet.

3. Sommige spelletjes mogen onder speciale voorwaarden worden gebruikt met in achtname van een aantal randvoorwaarden. Aan deze randvoorwaarden wordt, door Minsipel.be voldaan, voor zover wij dat zelf kunnen beoordelen.

4. De door ons opgenomen spellen worden ongewijzigd aangeboden op MiniSpel.be, source code van de spelletjes worden nooit aangepast. Vermeldingen zoals: merknamen, credithouders of links naar andere websites worden niet gewijzigd of verwijderd.

5. Voor een aantal spelletjes wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde deeplinking techniek. We zijn ons bewust van het feit dat deeplinking een onderwerp van discussie is, er is ons echter geen informatie bekend dat dit verboden. We worden tevens gesterkt in deze opvatting door het feit dat deze techniek door zeer veel andere internetsites wordt toegepast.

De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet is toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte blijft voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks onze zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, belangen worden geschaad van een copyright houder. Gelieve ons te contacteren indien u denkt dat uw belangen geschaad worden.

Indien we denken dat uw bezwaar redelijk en begrijpelijk is, zullen we de betreffende spel z.s.m. verwijderen van MiniSpel.be.